افزایش قیمت شکر طی یکسال اخیر

03 مهر 1395

گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بیشترین تغییر قیمت کالاهای اساسی طی یکسال اخیر به قند و شکر با ۴۸.۶ درصد اختصاص دارد*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*