بزرگترین کارخانه تولید اسید سیتریک خاورمیانه شروع به کار کرد

20 آبان 1395

بزرگترین کارخانه اسید سیتریک خاورمیانه در جوین مشغول به کار شد*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*