شرکت کشت و صنعت فارابی

14 خرداد 1394

1- نام کارخانه : کارخانه شکر حکیم فارابی خوزستان
2- سال تأسیس : 1377
3- سال بهره برداری:1385
4- نام کامل شرکت: شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان(سهامی عام)
5- آدرس و شماره تلفن کارخانه:
اهواز-کیلومتر 35 جاده آبادان – تلفن : 9735200-فاکس: 9735201
6-آدرس و شماره تلفن دفتر تهران:
تهران-خیابان سئول-پایین تر از چهار راه نیایش-نبش دوازده متری دوم –پلاک 88
کدپستی 1995873911-صندوق پستی 14155/6489
تلفن :88600292-88600283-88603666-88603665 فاکس: 88603668
7- نوع شرکت: سهامی عام
8- وابستگی به نهادها:
9-میزان سرمایه شرکت:
یک میلیارد ریال تمام
10- تعداد سهامداران: ده 10 سهام دار
11- اسامی سهامداران عمده:
توسعه نیشکرو صنایع جانبی 
کشت و صنعت امام خمینی
کشت و صنعت دعبل خزایی 
کشت و صنعت امیر کبیر 
کشت و صنعت سلمان فارسی
کشت و صنعت میرزا کو چک خان
شرکت مجتمع کارخانجات
بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
شرکت تهیه و تولید خوراک دام شعیبیه
12- اسامی هیئت مدیره:
آقایان مهندس عزت اله رضایی عراقی رئیس هیئت مدیره
مهندس محمود قدرتی – مهندس ستار شکیبا-داریوش اسدی-مهندس علی رمضی
13-مدیر عامل: مهندس محمود قدرتی
14- رئیس کارخانه:مهندس سیروس نیری
15-مدیر فنی کارخانه:
16- مدیر کشاورزی:مهندس ستار شکیبا
17- مدیر بازرگانی:بهروز وزیری
19-سال ورود به بورس:
20- سرمایه گذاری در دیگر شرکت ها با ذکر نام و میزان :
21-ظرفیت کارخانه در زمان تاسیس:
100000 تن شکر زرد در سال و 175000 تن شکر سفید در سال
22- گواهینامه های بین المللی:


23-دارای گواهی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران:

24-تعداد کل پرسنل: 759 نفر
25- تعداد پرسنل مالی و اداری: 48 نفر
26-تعداد پرسنل فنی: 473 نفر
27- تعداد کارگران دائم و فصلی:
115 نفر دائم
28-آدرس پست الکترونیک کارخانه:
29-آدرس سایت اینترنتی کارخانه:


30- آخرین ظرفیت اسمی کارخانه :
100000 تن شکر زرد در سال و 175000 تن شکر سفید در سال
31- تعداد روزهای کارکرد کارخانه در پنج سال اخیر :

32- ارتفاع کارخانه از سطح دریا : 7 متر
33- مساحت کل کارخانه : 38 هکتار
34- مساحت زیر بنای کارخانه : 53600 متر مربع
35- شرکت های سازنده کارخانه : 
Skoda,FOSTER WHEELER,EVERHART
فالق صنعت،سدید،جهاد تحقیقات،صنایع نصب آذر آب
36- منابع تأمین آب کارخانه و مقادیر آن :
رودخانه کارون – 10000 متر مکعب در ساعت
37-نوع سیستم دفع فاضلاب کارخانه :
دفع فاضلاب پس از تصفیه بیولوژیک
39- میزان نیشکر تولیدی پنج سال اخیر :
1129222 تن
40- عیارنیشکر پنج سال اخیر :
12/7 درصد شکر زرد
41- درجه خلوص نیشکر در پنج سال اخیر: 
87.50 
42- استحصال پنج سال اخیر :

43- ظرفیت عملی کارخانه در پنج سال اخیر :

44- حداکثر فاصله تا مزارع نیشکر: 12 کیلومتر
45- مقدار سموم دفع آفات و نوع آن :
2,4,D 6050 Lit
آمترین (گزاپاکس) 3225 Kg
سیتو گیت 1980 Lit
آترازی(گزاپریم) 21880 Kg
فسفر دوزنگ 100 Kg
لیندین 10 Kg
رانداپ (گلای فوزیت) 4560 Lit
سنکور (متری بوزین) 1710 Kg
46- تعداد دستگاه شریدر : 1 دستگاه
- نوع دستگاه شریدر:
چکشی سربی
- ظرفیت هر دستگاه شریدر : 454.5تن در ساعت

47-میزان تصفیه شکر خام در روز:
660 تن در روز
48- میزان شکرسفید تولیدی سالیانه از نیشکر ( سالیانه – روزانه ) : 
175000 تن سالیانه و 660 تن روزانه
49- تعداد انبار های شکر: 2 انبار
50- نوع انبارهای شکر :
سوله سرپوشیده
51- مورد مصرف ملاس تولیدی :
تولید خوراک دام
فروش به دیگر شرکت ها برای تولید الکل و...
52- مقدار گاز مصرفی سالیانه در کوره آهک :
مقدار سنگ آهک مصرفی سالیانه: 15660 تن
53- تعداد کوره بخار : 2 دستگاه
- ظرفیت تولید بخار : هر دستگاه 190 تن در ساعت جمعاً 380 تن در ساعت
- شرکت و کشور سازنده کوره بخار :
شرکت FOSTER WEELER –کشور اسپانیا
- فشار بخار کوره و درجه حرارت بخار داغ کوره : 
فشار 31 bar،و دمای 380درجه سانتیگراد
- سوخت کوره بخار و میزان مصرف سالیانه :
مازوت 26 تن در ساعت و گاز 50000 مترمکعب در ساعت
54- تعداد توربین بخار : 2 دستگاه
- شرکت وکشور سازنده توربین بخار : 
شرکت ALSTOM – جمهوری چک
- تعداد دور در دقیقه : 9420 دور در دقیقه
- فشار بخار ورودی : 30 bar
- حرارت بخار ورودی :375 درجه
- فشار بخار رتور : 20 bar
55- تعداد ژنراتور : دو دستگاه
- شرکت و کشور سازنده ژنراتور :
شرکت SCODA – جمهوری چک
- تعداد دور دردقیقه در ژنراتور : 1500 دور در دقیقه
-مقدار برق تولیدی (کیلووات ساعت): 9600 کیلو وات در ساعت
56- تعداد دیزل : دو دستگاه
- نیروی محرکه هر دیزل :
موتور احتراق داخلی – دیزل(هر دیزل (750 Kwمجموعاً 1500 Kw
- شرکت و کشور سازنده دیزل : 
شرکت MWM،DEUTZ – کشور آلمان
57- میزان استفاده از برق شبکه سراسری شهری ( کیلو وات درسال ) 
دیماند قراردادی 4 MW*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*