شفاف سازی قزوین در خصوص مغایرت عملکرد واقعی با آخرین پیش بینی سال مالی 94

27 تیر 1395

به گزارش خبرنگار بورس نیوز ، شرکت کارخانجات قند قزوین براساس گزارش شفاف سازی در خصوص مغایرت عملکرد واقعی ( حسابرسی شده ) شرکت با آخرین پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴ اعلام نموده که تعدیل سود هر سهم نسبت به صورت های مالی (حسابرسی نشده) عمدتا بابت شناسایی کامل یارانهشکر تولیدی از چغندر در سال 1394 توسط شرکت بوده است که با توجه به نظر سازمان حسابرس (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) یارانه شناسایی شده مقدار 6135 تن به مبلغ 13190 میلیون ریال شکر چغندری موجودی پایان سال 1394 به سال 1395 در سرفصل درآمد انتقالی به سال آتی ثبت شده است که در ترازنامه شرکت در تاریخ 1394/12/29 منعکس گردیده است.*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*