کارخانه قند خوی

28 اردیبهشت 1394

1- نام کارخانه : قند خوی
2- سال تأسیس : 1347
3- سال بهره برداری: 1347
4- نام کامل شرکت: شرکت سهامی عام شهد
5- آدرس و شماره تلفن کارخانه:
خوی - جاده تبریز کیلومتر 5 
902- 2450900-04616-آدرس و شماره تلفن دفتر تهران:
تهران – میدان فردوسی ساختمان شهد طبقه 6 9-88809078-021

7- نوع شرکت: سهامی عام 
8- وابستگی به نهادها: -

9-میزان سرمایه شرکت: 
23504000000 ریال 
10- تعداد سهامداران: بشرح زیر 
11- اسامی سهامداران عمده: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان – اشخاص حقیقی 
سازمان خصوصی سازی – شرکت قند ارومیه 

12- اسامی هیئت مدیره: آقایان : حسن زنجانی – محمد جعفرنیا خرانق- سید جعفرشاهگلی – محمد ربانی اصفهانی – مهدی زنجانی

13-مدیر عامل: علی اکبر کریم نژاد
14- رئیس کارخانه: علی اکبر جعفری
15-مدیر فنی کارخانه: داوود کبیر نیا 
16- مدیر کشاورزی: یدا 000 اسماعیل لو
17- مدیر بازرگانی: فرامرز رحمتی
18-وضعیت شرکت از نظر بورس اوراق بهادار:
کلیه معاملات در بورس انجام میشود و آخرین معاملات سهام 10006 ریال بوده است 
19-سال ورود به بورس: 1376
20- سرمایه گذاری در دیگر شرکت ها با ذکر نام و میزان : به شرح پیوست 

21-ظرفیت کارخانه در زمان تاسیس: 1500 تن در 245 ساعت 
22- گواهینامه های بین المللی:
ISO 9001.2000

23-دارای گواهی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: می باشد 

24-تعداد کل پرسنل: 500 نفر
25- تعداد پرسنل مالی و اداری: 138 نفر
26-تعداد پرسنل فنی: 362 نفر
27- تعداد کارگران دائم و فصلی: 500 نفر
28-آدرس پست الکترونیک کارخانه: EMAIL;info& shahd- tootia.com
29-آدرس سایت اینترنتی کارخانه: www.shahd_tootia.com. 
30- آخرین ظرفیت اسمی کارخانه : 1500


31- تعداد روزهای کارکرد کارخانه در پنج سال اخیر :
سال 80 81 82 83 84 
تعداد روزکار 117 158 168 134 140 
32- ارتفاع کارخانه از سطح دریا : 1103 متر
33- مساحت کل کارخانه : 5/41 هکتار
34- مساحت زیر بنای کارخانه : 22542
35- شرکت های سازنده کارخانه : سکوپ لهستان – آلمان

36- منابع تأمین آب کارخانه و مقادیر آن : 
دو حلقه چاه عمیق 8
37-نوع سیستم دفع فاضلاب کارخانه : سیستم بی هوازی

38- سطح زیرکشت پنج سال اخیر کارخانه :

سال 80 81 82 83 84
سطح زیرکشت 4207 5177 8321 5116 5376
39- میزان چغندر تولیدی پنج سال اخیر :
میزان چغندر هزارتن 80 81 82 83 84
144 500/208 480/302 432/206 814/207
40- عیار چغندر قند پنج سال اخیر :
سال 80 81 82 83 84
عیار 39/15 80/16 52/15 18/17 98/16
41- درجه خلوص چغندرقند در پنج سال اخیر: 
سال 80 81 82 83 84 
درجه خلوص 44/84 59/85 15/88 08/86 44/86 
42- استحصال پنج سال اخیر :
سال 80 81 82 83 84
استحصال 52/67 13/70 02/74 20/80 43/80
43- ظرفیت عملی کارخانه در پنج سال اخیر :
سال 80 81 82 83 84
ظرفیت 1153 1075 1400 1526 1447
45- حداکثر فاصله تا مناطق چغندرکاری: km 160 درشمال استان و km 360 درجنوب استان 
46- مقدار بذر چغندرخریداری شد و نوع آن : 
سال 80 81 82 83 84
بذرپلی ژرم 49500 53000 2700 19438 9572
بذر منوژرم 2721 6556 16492 7776 17656
47- مقدار سموم دفع آفات و نوع آن :
جمع پنجسال اخیر علف کش کندکش قارچ کش حشره کش
104489 6601 15143 54268

48 - تعداد چغندرکاران : -
49- مناطق مهم چغندرکاری : 
درشمال استان : خوی – ماکو – قره ضیاء الدین – سلماس – چالدران 
درجنوب استان : بوکان – مهاباد – محد یار – نقده – اشنویه

50- تعداد دستگاه دیفوزیون : 2
- نوع دستگاه دیفوزیون : RT و برج

- ظرفیت هر دستگاه دیفوزیون : 
RT 1500 تن و 3500 تن BMA
51- تعداد دستگاه پرس تفاله : 4 دستگاه 
- نوع دستگاه پرس : استورد - افقی

- شرکت و کشور سازنده پرس : آلمان 

52- نوع تفاله خشک تولیدی: پرس کال فشنگی 
- ظرفیت اسمی دستگاه تفاله خشک کن : 3000 تن 
- شرکت و کشور سازنده تفاله خشک کن : آلمان 
53-میزان تصفیه شکر خام در روز: 250 تن 

54- میزان شکرسفید تولیدی سالیانه از چغندر و شکرخام ( سالیانه – روزانه ) : -

55- ظرفیت قند تولیدی ( روزانه – سالیانه ) : -

56- تعداد انبار های قند و شکر: یک باب

57- نوع انبارهای قند و شکر : سوله 

58- مورد مصرف ملاس تولیدی : تفاله خشک کنی – قند گیری
- ظرفیت اسمی قند گیری از ملاس : 70 تن 
- شرکت و کشور سازنده سیستم قندگیری از ملاس : سالزمیتر – آلمان 
59-- فاصله کارخانه از معدن سنگ آهک : 
- مقدار سنگ آهک مصرفی سالیانه : 20000 تن 

60- فاصله کارخانه از معدن کک : -
- مقدار سالیانه مصرف کک : -
- مقدار گاز مصرفی سالیانه در کوره آهک : -
61- تعداد کوره بخار : 4
- ظرفیت تولید بخار :رر120 تن 
- شرکت و کشور سازنده کوره بخار : لهستان و آلمان 

- فشار بخار کوره و درجه حرارت بخار داغ کوره : 36 400
- سوخت کوره بخار و میزان مصرف سالیانه :

دو گانه سوز – گاز و مازوت
62- تعداد توربین بخار : سه دستگاه 
- شرکت وکشور سازنده توربین بخار : 
- آلمان – لهستان 
- تعداد دور در دقیقه : 10000
- فشار بخار ورودی : 36
- حرارت بخار ورودی : 400
- فشار بخار رتور : 5/2
63- تعداد ژنراتور : 3
- شرکت و کشور سازنده ژنراتور : لهستان و آلمان 

- تعداد دور در دقیقه در ژنراتور : 1500 
-مقدار برق تولیدی (کیلووات ساعت) 2/4 + 2/3 مگاوات
65- تعداد دیزل : -
- نیروی محرکه هر دیزل : -
- شرکت و کشور سازنده دیزل : -

66- میزان استفاده از برق شبکه سراسری شهری ( کیلو وات درسال ) 2 مگاوات *
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*