کارخانه قند نیشابور

28 اردیبهشت 1394

1- نام کارخانه : قند نیشابور
2- سال تأسیس : 1344
3- سال بهره برداری: 1345
4- نام کامل شرکت: شرکت سهامی عام قند نیشابور
5- آدرس و شماره تلفن کارخانه: کیلومتر 20 جاده قدیم نیشابور به سبزوار
3-05524523401
6-آدرس و شماره تلفن دفتر تهران: بلوار کشاورز – ساختمان صنایع حرارتی شماره 150 
طبقه پنجم 021-88961478

7- نوع شرکت: سهامی عام 
8- وابستگی به نهادها: - 

9-میزان سرمایه شرکت: 000ر000ر000 ر36

10- تعداد سهامداران:
11- اسامی سهامداران عمده: توسعه صنایع بهشهر – سرمایه گذاری ملی – سرمایه گذاری 
ملت 


12- اسامی هیئت مدیره: دکتر تربتی – مهندس مرشدزاده – مهندس هاشمی فشارکی
مهندس تفریشی – مهندس جهان خانی 

13-مدیر عامل: مهندس جهان یغمائی
14- رئیس کارخانه: مهندس بالانژاد 
15-مدیر فنی کارخانه: سیف ا000 رازی 
16- مدیر کشاورزی: حسن فخریان 
17- مدیر بازرگانی:
18-وضعیت شرکت از نظر بورس اوراق بهادار: کالای بورس در ضمن سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد 0 

19-سال ورود به بورس: بهمن 1347
20- سرمایه گذاری در دیگر شرکت ها با ذکر نام و میزان :

21-ظرفیت کارخانه در زمان تاسیس: 1000 تن در شبانه روز
22- گواهینامه های بین المللی: -

23-دارای گواهی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: می باشد 

24-تعداد کل پرسنل: 111
25- تعداد پرسنل مالی و اداری: 50
26-تعداد پرسنل فنی: 61
27- تعداد کارگران دائم و فصلی: 411

28-آدرس پست الکترونیک کارخانه:
29-آدرس سایت اینترنتی کارخانه:


30- آخرین ظرفیت اسمی کارخانه : 3000 تن در شبانه روز
31- تعداد روزهای کارکرد کارخانه در پنج سال اخیر :
17/97-08/110 – 73/118 – 91/128- 105
32- ارتفاع کارخانه از سطح دریا :
33- مساحت کل کارخانه : 5/15 هکتار با زمینهای اطراف 110 هکتار
34- مساحت زیر بنای کارخانه : m 51787
35- شرکت های سازنده کارخانه : استورک هلند 

36- منابع تأمین آب کارخانه و مقادیر آن : چهار حلقه چاه و یک قنات دبی متوسط هرکدام حدود 30 لیتر در ثانیه و قنات 20 لیتر در ثانیه 

37-نوع سیستم دفع فاضلاب کارخانه : لاگونهای خاکی – فیلترممیران 

38- سطح زیرکشت پنج سال اخیر کارخانه : 
4250 – 5000 – 5700 – 5330 – 5260 

39- میزان چغندر تولیدی پنج سال اخیر :
127537-145885-175663-179988-135188
40- عیار چغندر قند پنج سال اخیر :
15/18-32/18-563/17-61/16-72/17
41- درجه خلوص چغندرقند در پنج سال اخیر: 
72/84-47/85-46/85-76/84-43/85
42- استحصال پنج سال اخیر :
434/58-026/70-520/72/603/68-926/72
43- ظرفیت عملی کارخانه در پنج سال اخیر :
1455-1355-1484- 1385-1339
45- حداکثر فاصله تا مناطق چغندرکاری:
46- مقدار بذر چغندرخریداری شد و نوع آن : 

47- مقدار سموم دفع آفات و نوع آن :

48 - تعداد چغندرکاران :
49- مناطق مهم چغندرکاری :

50- تعداد دستگاه دیفوزیون : دو دستگاه 
- ظرفیت هر دستگاه دیفوزیون : 1500- 1800

51- تعداد دستگاه پرس تفاله : 5 دستگاه 
- نوع دستگاه پرس : چهار دستگاه وایگل و یک دستگاه سالزگیتر 

- شرکت و کشور سازنده پرس : آلمان 

52- نوع تفاله خشک تولیدی: فشنگی 
- ظرفیت اسمی دستگاه تفاله خشک کن : 250 تن تفاله خشک در 24 ساعت 
- شرکت و کشور سازنده تفاله خشک کن : استورک هلند – آلمان 
-
53-میزان تصفیه شکر خام در روز: 500 تن در روز

54- میزان شکرسفید تولیدی سالیانه از چغندر و شکرخام ( سالیانه – روزانه ) : 
25000 + 60000
55- ظرفیت قند تولیدی ( روزانه – سالیانه ) : -

56- تعداد انبار های قند و شکر:
57- نوع انبارهای قند و شکر :

58- مورد مصرف ملاس تولیدی :
- ظرفیت اسمی قند گیری از ملاس : 70 
- شرکت و کشور سازنده سیستم قندگیری از ملاس : سیستم جت ایرانی

59-- فاصله کارخانه از معدن سنگ آهک : 40 کیلومتر
- مقدار سنگ آهک مصرفی سالیانه : حدود 5/7-7 درصد چغندرمصرفی

60- فاصله کارخانه از معدن کک : 
- مقدار سالیانه مصرف کک : حدود 10-12 درصد سنگ آهک مصرفی 
- مقدار گاز مصرفی سالیانه در کوره آهک :
61- تعداد کوره بخار : پنج دستگاه 
- ظرفیت تولید بخار : 100 تن 
- شرکت و کشور سازنده کوره بخار : هلند ( استورک ) – آلمان – اراک 

- فشار بخار کوره و درجه حرارت بخار داغ کوره : 
(510-500) (58-52) (380-360) (24-23)
- سوخت کوره بخار و میزان مصرف سالیانه : گاز

62- تعداد توربین بخار : چهار دستگاه 
- شرکت وکشور سازنده توربین بخار : استورک هلند + آلمان

 تعداد دور در دقیقه : سه عدد R.P.M 9200 و یکعدد 600 RPM
- فشار بخار ورودی : سه عدد A 23 و یکعدد 45 AT
- حرارت بخار ورودی : سه عدد 350 و یکعدد 500 
- فشار بخار رتور : AT 5/2
63- تعداد ژنراتور : چهارعدد 
- شرکت و کشور سازنده ژنراتور : آلمان 

- تعداد دور در دقیقه در ژنراتور : 1500 دور در دقیقه 
-مقدار برق تولیدی (کیلووات ساعت) سه عدد هرکدام 1700 کیلو وات و یک عدد MW 7
65- تعداد دیزل : دو عدد 
- نیروی محرکه هر دیزل : 200 کیلو وات 
- شرکت و کشور سازنده دیزل : STORK هلند 

66- میزان استفاده از برق شبکه سراسری شهری ( کیلو وات درسال ) KW 300 دیماندپرسش،پیشنهاد،درخواست خرید

  • تشکر.....

  • *
    *
    شماره تماس
    ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
    *