کارخانه قند کارون

14 خرداد 1394

ایمیل: karoun.agro.industry@gmail.com

وب سایت: www.karouncane.com

تلفن: 6222071-0613

نمابر: 6222073-0613

آدرس کارخانه: خوزستان- کیلومتر 17 جاده شوشتر دزفول- شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*