گرانی و ارزانی مواد غذایی به روایت بانک مرکزی

27 تیر 1395

 بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۸.۴.۱۳۹۵ را اعلام کرد.

در این هفته بهای قند و شکر هر یک معادل ۰.۲ درصد افزایش داشت.*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*