کک

نام شرکت: افق آلیاژ اسپادانا
زمینه فعالیت: تأمبن کننده کک کتالورژی
محل شرکت: اصفهان - شهرک صنعتی اشترجان
شماره های تماس:
نمایندگی کرج: 09191663055 - تلفکس: 02636654509 نیما رئیسی
نمایندگی اصفهان: 09133008324 - تلفن:91-03136606390 فکس:03136263173 باقرپور